Πόσο ασφαλής είναι η ακτινοβολία στην αξονική τομογραφία - Affidea Ελλάδος

21 Απριλίου, 2023

Πόσο ασφαλής είναι η ακτινοβολία στην αξονική τομογραφία

Πόσο ασφαλείς είμαστε όταν κάνουμε ιατρικές εξετάσεις;

Πολλές από τις απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η αξονική τομογραφία, χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία. Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες βρίσκουν σημαντικές διαγνωστικές εφαρμογές στην ιατρική. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση παθήσεων μέσω απεικονιστικών τεχνικών συμβάλλουν στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Οι διαγνωστικές εκθέσεις χαρακτηρίζονται από αρκετά χαμηλές δόσεις στους ασθενείς που είναι επαρκείς για να παρέχουν τις απαραίτητες κλινικές πληροφορίες, με άλλα λόγια είναι ασφαλείς.

Σε ό,τι αφορά την αξονική τομογραφία, η χρήση της έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλο τον κόσμο και η συμβολή της στη συλλογική δόση έχει αυξηθεί από 5% σε 46% από το 1996 έως το 2009. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία EURATOM 2013/59, η οποία στη συνέχεια εφαρμόστηκε και στη χώρα μας με το Π.Δ.101/2018, για την ανάγκη διαχείρισης και βελτιστοποίησης της δόσης από εξετάσεις αξονικής τομογραφίας με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι δίνεται η μικρότερη δόση στον ασθενή με το καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα.

 

Ποιες είναι οι βιολογικές επιπτώσεις στον εξεταζόμενο από την ακτινοβολία;

Τα οφέλη μιας σωστά εκτελεσμένης διαγνωστικής έκθεσης που είναι αιτιολογημένη, είναι συντριπτικά περισσότερα από τους πιθανούς κινδύνους από την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η δόση είναι συνήθως εξαιρετικά χαμηλή, π.χ. η δόση από μία ακτινογραφία θώρακος είναι ίδια με τη δόση που λαμβάνει ένα άτομο σε πτήση με αεροπλάνο διάρκειας 7 ωρών.

Παρόλα αυτά η έκθεση σε ακτινοβολία, ακόμη και σε πολύ χαμηλές δόσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κύτταρα του οργανισμού και έχει συνδεθεί με μια μικρή αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του εξεταζόμενου.

Ο εκτιμώμενος κίνδυνος ποικίλλει σημαντικά και εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, καθώς και από την περιοχή εξέτασης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της χρήσης της αξονικής τομογραφίας παγκοσμίως, καθιστά αναγκαία τη βελτιστοποίηση της δόσης της κάθε εξέτασης.

 

Τι σημαίνει η αρχή της ALARA στην ακτινοπροστασία και ποια τα οφέλη για τον εξεταζόμενο με βάση τα στατιστικά στοιχεία από την καταγραφή των δεδομένων;

 Η λέξη ALARA προέρχεται από τα αρχικά της φράσης “As Low As Reasonably Achievable” και αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή της ακτινοπροστασίας και σημαίνει «όσο το δυνατόν χαμηλότερα». ALARA σημαίνει αποφυγή έκθεσης σε ακτινοβολία που δεν έχει άμεσο όφελος για τον εξεταζόμενο, ακόμη και αν η δόση είναι μικρή.

Στον Όμιλο Affidea, έχοντας ως πρωταρχικό μας μέλημα την ασφάλεια του ασθενούς, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, στα πλαίσια του εφικτού, για τον περιορισμό της έκθεσης στην ιοντίζουσα ακτινοβολία στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, σε συνέπεια με τον αρχικό σκοπό –τη διάγνωση.

Εφαρμόζοντας την αρχή της ALARA, η Affidea ανέπτυξε μια συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση της δόσης ακτινοβολίας κατά την διεξαγωγή Αξονικής Τομογραφίας, μέσα από το πρόγραμμα Dose Excellence.

 

Το Dose Excellence σχετίζεται με την Ιατρική ακριβείας που ακούμε όλο και πιο συχνά;

Για την παραγωγή διαγνωστικών απεικονίσεων απαιτούνται συγκεκριμένα επίπεδα δόσεων ακτινοβολίας, τα οποία εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία και το μέγεθος του ασθενούς, το τμήμα του σώματος που υποβάλλεται σε εξέταση καθώς και το κλινικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η συγκεκριμένη εξέταση. Το πρόγραμμα Dose Excellence χρησιμοποιεί σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα για τον συνεχή έλεγχο των επιπέδων της δόσης ακτινοβολίας και τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης αντίστοιχα, εξατομικεύοντάς την ανάλογα με τον ασθενή.

 

Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνετε στα διαγνωστικά κέντρα Affidea για την προστασία των εξεταζομένων;

 

  • Τεχνολογία αιχμής
  • Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού
  • Προσαρμογή παραμέτρων εξέτασης ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος του ασθενούς, την περιοχή της εξέτασης αλλά και με το κλινικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η συγκεκριμένη εξέταση, ώστε η δόση στον ασθενή να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερη, διατηρώντας την ποιότητα της εικόνας
  • Συνεχής παρακολούθηση επιπέδων δόσης από τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας και συνεχής βελτιστοποίηση
  • Ομάδα εξειδικευμένων ακτινολόγων, ακτινοφυσικών και τεχνολόγων συνεργάζεται στενά ώστε να διασφαλίζεται ότι η δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ασθενής κατά την εξέταση είναι η ελάχιστη δυνατή διατηρώντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα της διαγνωστικής εικόνας για το δεδομένο κλινικό ερώτημα.

Σχετικά Άρθρα

1

21 Απριλίου, 2023

Πόσο ασφαλής είναι η ακτινοβολία στην αξονική τομογραφία

Πόσο ασφαλείς είμαστε όταν κάνουμε ιατρικές εξετάσεις; Πολλές από τις απεικονιστικές εξετάσεις, όπως η αξονική τομογραφία, χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία. Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες βρίσκουν σημαντικές διαγνωστικές εφαρμογές στην ιατρική. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση παθήσεων μέσω απεικονιστικών τεχνικών συμβάλλουν στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Οι διαγνωστικές εκθέσεις χαρακτηρίζονται […]