Η αξονική ακτινοβολία κατά την αξονική τομογραφία στην Affidea - Affidea Ελλάδος

4 Οκτωβρίου, 2023

Η αξονική ακτινοβολία κατά την αξονική τομογραφία στην Affidea

H αξονική τομογραφία είναι μία μη επεμβατική διαγνωστική απεικονιστική εξέταση, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των ακτίνων Χ και της τεχνολογίας των υπολογιστών, για να παραγάγει οριζόντιες και αξονικές εικόνες του σώματος. Η αξονική τομογραφία μπορεί να παραγάγει λεπτομερείς εικόνες από οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των οστών, των μυών και του λίπους. Οι εικόνες παρέχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα λεπτομερούς διάγνωσης από αυτές της κλασικής ακτινογραφίας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθεί κάποια σκιαστική ουσία, ενδοφλέβια ή από το στόμα.

Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνεται και η ορθή διαχείριση της αξονικής ακτινοβολίας κατά την διενέργεια της αξονικής τομογραφίας μέσω του προγράμματος Dose Excellence, του μεγαλύτερου προγράμματος ακτινοπροστασίας στον κόσμο, το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά στην Affidea. Η αξονική ακτινοβολία είναι η χαμηλότερη δυνατή, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα εικόνας με υψηλή διαγνωστική αξία. Επομένως, αναφορικά με την αξονική ακτινοβολία ακολουθείται η Αρχή της ALARA, δηλαδή η χαμηλότερη δυνατή αξονική ακτινοβολία για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικών εικόνων. Επιπλέον, η δόση αξονικής ακτινοβολίας εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και το είδος της εξέτασης.

Στην αξονική τομογραφία υπάρχει αξονική ακτινοβολία, η οποία στα διαγνωστικά κέντρα Affidea είναι η μικρότερη δυνατή. Στο πλαίσιο αυτό έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα εξέτασης για αξονικές τομογραφίες από ειδική Ομάδα Ακτινοπροστασίας, ώστε να πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές για την ασφάλεια των εξεταζόμενων σε κάθε διαγνωστικό κέντρο του Ομίλου.

Παράλληλα η Affidea χρησιμοποιεί σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος συντηρείται τακτικά, αντικαθίσταται και αναβαθμίζεται, σύμφωνα με αυστηρά διεθνή εταιρικά πρότυπα. Ενδελεχείς έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ έχει εγκατεστημένο το λογισμικό DoseWatch™ που βοηθά στην παρακολούθηση, καταγραφή και προσαρμογή της δόσης αξονικής ακτινοβολίας που δέχονται οι εξεταζόμενοι κατά την διάρκεια της εξέτασης.

 

Ποια είναι η προετοιμασία για την εξέταση;

Συνήθως χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία. Επειδή είναι πιθανό να χορηγηθεί κάποιο σκιαγραφικό  φάρμακο, θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας:

 • Αν είστε αλλεργικό άτομο ή έχετε ευαισθησία σε φάρμακα, σκιαγραφικά, ιώδιο. Θα σας χορηγηθεί η κατάλληλη αγωγή, ώστε να υποβληθείτε με ασφάλεια στην εξέταση.
 • Αν πάσχετε από νεφρική ανεπάρκεια, γιατί η χορήγηση του σκιαγραφικού μπορεί να την επιδεινώσει. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε μία εξέταση αίματος για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.
 • Αν παίρνετε φάρμακα για σακχαρώδη διαβήτη και κυρίως μετφορμίνη. Μπορεί να σας ζητηθεί να τα διακόψετε ένα 24ωρο πριν από την εξέταση.
 • Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε τον γιατρό σας.

 

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η διαδικασία είναι η εξής:

 1. Θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε ρούχα, κοσμήματα, ζώνες ή άλλα αντικείμενα από την περιοχή του σώματος όπου θα γίνει η αξονική και που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέταση.
 2. Θα τοποθετηθεί ένας φλεβοκαθετήρας στο χέρι σας.
 3. Θα σας ζητηθεί να ξαπλώσετε ύπτια πάνω σε ένα ειδικό ακτινολογικό τραπέζι, το οποίο θα οδηγήσει το υπό εξέταση σημείο του σώματος μέσα σε ένα κυκλικό μηχάνημα.
 4. Κατά τη διάρκεια των λήψεων, το εξεταστικό τραπέζι μετακινείται κατά τον προσθοπίσθιο άξονα.
 5. Όταν σας ζητηθεί, θα πρέπει να παραμείνετε εντελώς ακίνητος. Ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα, οπότε θα έχει τελειώσει η εξέταση, θα σας ενημερώσουν.
 6. Αν σας χορηγηθεί από τον φλεβοκαθετήρα σκιαστικό, μπορεί να νιώσετε έξαψη, μεταλλική γεύση στο στόμα, κεφαλαλγία, κνησμό, ναυτία ή/και τάση για έμετο. Αυτές οι επιδράσεις συνήθως υποχωρούν σε λίγα λεπτά.
 7. Η διαδικασία δεν προκαλεί καθόλου πόνο.
 8. Μετά το τέλος της εξέτασης, μπορείτε να ντυθείτε και να αποχωρήσετε από το εργαστήριο.

Ο Όμιλος Affidea διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα αξονικής τομογραφίας με εξειδικευμένο πρόγραμμα μείωσης δόσης αξονικής ακτινοβολίας και τεχνολογία επικεντρωμένη στον εξεταζόμενο/η. Διασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε πολύ μικρό συνολικό χρόνο εξέτασης, όλοι οι εξεταζόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν από εξετάσεις ρουτίνας μέχρι και πιο εξειδικευμένες, λαμβάνοντας πλήθος πληροφοριών για την κατάσταση της υγείας τους.

 

Σχετικά Άρθρα

1

4 Οκτωβρίου, 2023

Η αξονική ακτινοβολία κατά την αξονική τομογραφία στην Affidea

H αξονική τομογραφία είναι μία μη επεμβατική διαγνωστική απεικονιστική εξέταση, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των ακτίνων Χ και της τεχνολογίας των υπολογιστών, για να παραγάγει οριζόντιες και αξονικές εικόνες του σώματος. Η αξονική τομογραφία μπορεί να παραγάγει λεπτομερείς εικόνες από οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των οστών, των μυών και του λίπους. Οι εικόνες […]