Πόση ακτινοβολία έχει η αξονική τομογραφία στην Affidea - Affidea Ελλάδος

3 Νοεμβρίου, 2023

Πόση ακτινοβολία έχει η αξονική τομογραφία στην Affidea

Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας στον χώρο της ιατρικής απεικόνισης έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς όλους τους εξεταζόμενους, συνεισφέροντας καθοριστικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων ή χρόνιων νοσημάτων.

Γνωρίζουμε ότι παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διαγνωστικών εξετάσεων κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Είναι λοιπόν σημαντικό να χρησιμοποιούμε κάθε μέσο, ώστε να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες στους εξεταζόμενους.

Τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει ο Όμιλος Affidea, δίνουν την δυνατότητα προκειμένου τα στοιχεία κάθε εξέτασης να καταγράφονται μέσω ειδικού λογισμικού, με το οποίο παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η δόση της ακτινοβολίας. Η συνεχής παρακολούθηση και η ανάλυση των δεδομένων επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας των εξετάσεων αξονικής τομογραφίας και παράλληλα τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εξεταζόμενων.

 

Ασφάλεια εξεταζόμενων και στην αξονική ακτινοβολία

Η ασφάλεια των εξεταζόμενων είναι ύψιστη προτεραιότητα για τον Όμιλο Affidea. Για τον λόγο αυτό καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό της έκθεσης στην ιονίζουσα ακτινοβολία στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, σε συνάρτηση με τον αρχικό σκοπό – τη διάγνωση.

Η έκθεση σε ακτινοβολία, ακόμη και σε πολύ χαμηλές δόσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κύτταρα του οργανισμού και έχει συνδεθεί με μια μικρή αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση της χρήσης της αξονικής τομογραφίας παγκοσμίως, καθιστά αναγκαία τη βελτιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας της κάθε εξέτασης.

Εφαρμόζοντας την αρχή της ALARA, η Affidea ανέπτυξε μια συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση της δόσης ακτινοβολίας κατά τη διεξαγωγή της αξονικής τομογραφίας, μέσα από το πρόγραμμα Dose Excellence, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των εξεταζόμενών της.

 

Πρόγραμμα Dose Excellence 5 αστέρων

Στην πράξη, το Dose Excellence είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου Affidea, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εξεταζόμενων και πιο συγκεκριμένα τη βελτιστοποίηση της ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία. Με άλλα λόγια, σκοπός του Dose Excellence είναι η πραγματοποίηση εξετάσεων αξονικής τομογραφίας με όσο το δυνατόν χαμηλότερη λογικά εφικτή δόση ακτινοβολίας στον εξεταζόμενο/η, διατηρώντας την ποιότητα της διαγνωστικής εικόνας.

Το Dose Excellence ξεκίνησε το 2014 και σήμερα είναι παρόν σε 13 χώρες στην Ευρώπη με 120 συνδεδεμένα συστήματα αξονικών τομογράφων. Όλα τα διαγνωστικά κέντρα της Affidea στην Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν βραβευτεί με 5 αστέρια από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία (ESR).

Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea αποτελούν τα μοναδικά ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα που βραβεύονται με την ανώτατη αυτή διάκριση από πλευράς ακτινοπροστασίας και κατατάσσονται στη λίστα ‘Wall of Stars’ μαζί με την «αφρόκρεμα» των ιατρικών κέντρων της Ευρώπης. Η βράβευση αυτή για τα κέντρα της Affidea επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για πρωτοπορία στην ασφαλέστερη απεικόνιση και την παράλληλη διατήρηση των υψηλότερων διαγνωστικών προτύπων.

Σχετικά Άρθρα

1

3 Νοεμβρίου, 2023

Πόση ακτινοβολία έχει η αξονική τομογραφία στην Affidea

Η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας στον χώρο της ιατρικής απεικόνισης έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προς όλους τους εξεταζόμενους, συνεισφέροντας καθοριστικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων ή χρόνιων νοσημάτων. Γνωρίζουμε ότι παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των διαγνωστικών […]